Đầu cơ, “lướt sóng” bất động sản còn “cửa sống” khi thị trường bước vào chu kỳ mới?

TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng, trải qua một thời kỳ thanh lọc các nhà đầu tư, khách hàng thông thái hơn, kinh nghiệm hơn, chuyên nghiệp hơn nên hoạt động đầu tư kinh doanh trên thị trường theo hướng thực chất hơn, ổn định hơn. Hoạt động đầu cơ, lũng đoạn thị trường khó có đất sống ở thời kỳ này.

Read More »
Copyright © 2020 Trung Tâm Địa Ốc. All rights reserved ®
Call Now Button