Home » @hoangthuy89

@hoangthuy89

Dự thảo sửa đổi Thông tư 39 của NHNN: HoREA kiến nghị một số đề xuất chưa thật hợp lý, có biểu hiện của việc “thắt chặt tín dụng”

Dự thảo sửa đổi Thông tư 39 của NHNN: HoREA kiến nghị một số đề xuất chưa thật hợp lý, có biểu hiện của việc Theo HoREA, có một số nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 7 và khoản 8 Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 "Dự thảo Thông tư") chưa thật hợp lý, chưa hạn chế được rủi ro tín dụng nhưng lại có biểu hiện của việc thắt chặt tín dụng.

Read More »
Call Now Button